Goed huiszwaluwjaar

Door Henk Meeuwsen

Het is weer achter de rug. Wat gaat een jaar toch snel! Mijn zus en ik hebben van 22 t/m 26 juli dit jaar weer de huiszwaluwnesten in Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Hulten, Molenschot, Riel en Ulicoten geteld en hebben daarbij meer nesten aangetroffen dan in één van de voorgaande 18 jaren. Tot nu toe staat de teller op 794 nesten en met een beetje geluk, en hulp van u, worden dat er 800 of meer.
Wat valt op als je het totaaloverzicht van de aantallen per dorp sinds 1990 bekijkt? De aantalsontwikkelingen kunnen nogal verschillen per dorp. Alphen, Chaam, Molenschot, Riel en Ulicoten hadden nog nooit zo veel huiszwaluwen als in 2008. Baarle-Nassau, Gilze en Hulten moesten een aantal nesten inleveren en hadden hun top een aantal jaren geleden. Alphen, Chaam, en Ulicoten boekten een winst van resp. 47, 46 en 47 nesten. In procenten uitgedrukt is dat resp. 48 (!), 38 en 36 % en dat zijn behoorlijke winsten. In het hele telgebied komen we uit op een winst van bijna 24 %.
Riel
Van alle dorpen is het verloop van het aantal huiszwaluwnesten in Riel het meest constant. Grofweg kunnen we stellen dat in de afgelopen jaren het aantal nesten tussen 35 en 70 lag met een minimum van 34 in 1996 en een maximum van 73 nesten in 2001. Dit jaar is dat record met drie nesten verbeterd tot 76, bijna 17 % meer dan de 65 nesten van vorig jaar.
Regelmatig blijkt dat huiszwaluwen (deels) kunnen verkassen. In 2002 verdwenen plotseling de huiszwaluwen van ’t Hoefke 3a, maar namen de aantallen flink toe op Brakel/Looienhoek. Dit jaar telden we daar juist minder nesten (van 20 naar 13 nesten), om vervolgens een spectaculaire winst te boeken op Oude Tilburgsebaan 3. Nog even en de zwaluwen zijn weer terug op ’t Hoefke. Oude Tilburgsebaan 3 heeft een waanzinnig mooie kap en is voor de zwaluwen waarschijnlijk onweerstaanbaar als er tenminste nestelmateriaal in de buurt is. We vermoeden dat de nieuwe bewoners van het pand de zwaluwen een goed hart toedragen.
De grootste kolonie vinden we op Schellebaan 2 en die telt 18 nesten (+8). Het enige adres in Riel waar wij altijd zwaluwen hebben aangetroffen is Spaanse hoek 5. Hetzelfde had kunnen gelden voor Oude Tilburgsebaan 25, ware het niet dat we er alleen vorig jaar geen nesten aantroffen. Toch wonderlijk dat ook hier weer geldt dat het meest constante adressen geen grote kolonies zijn.
Help!
Elk jaar blijkt dat we hier of daar wel een nestje zijn vergeten. Zeker in zo’n jaar als dit, met een sterke toename, kan dat het geval zijn. Bovendien komen wij niet elk jaar in elke uithoek. Daarom vragen wij u ook dit jaar weer om hulp. Laat ons weten als u nog nesten weet op een adres dat niet op onderstaande lijst voorkomt. Bel ook als een adres wel op de lijst staat, maar u sterk het vermoeden hebt dat wij niet alle nesten hebben kunnen tellen vanwege onbereikbaarheid van een deel van het huis. Zoals elk jaar is er een cake voor degenen die ons aan nieuwe nesten helpen. U kunt bellen met Elly Meeuwsen: 013-5082504. Tot slot nog even voor de duidelijkheid: het gaat om de zwaluwen die aan de buitenkant van het huis onder de dakgoot broeden.
Henk Meeuwsen

Voor meer informatie zie het Goirles Belang van woensdag a.s.