De Wildacker in beweging met Stoelyoga

Speciaal voor ouderen die vitaal willen blijven en in een sociale omgeving sportief bezig willen zijn!

Tijdens onze ZOmer ZONder ZOrgen weken in de afgelopen zomervakantie bij De Wildacker hebben we als try-out kennis kunnen maken met deze sportieve vorm van bewegen. De grote belangstelling overtrof onze verwachtingen, vandaar dat het bestuur van SCCG,  samen met yogaleraar Brigit Tunaydin-Duffhues, heeft besloten een vervolg hieraan te geven.

 

Met financiële hulp vanuit de gemeente Goirle door inzet van GALA** gelden is dit nieuwe project opgezet met als doel ouderen fit en vitaal houden. Gezond ouder worden verhoogt de zelfredzaamheid. Samen sportief bezig zijn biedt ouderen (al of niet alleenstaanden) extra sociale momenten en opent de deur voor verbinding. Gelijke kansen voor iedereen.

Stoelyoga een leuke en veilige manier om te blijven bewegen tot op hoge leeftijd en wordt zittend op de stoel beoefent. Er kunnen ook staande oefeningen gedaan worden. Als staan geen optie is, kunt u ze op de stoel uitvoeren. Hierdoor is stoelyoga geschikt voor bijna iedereen ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen ervaring te hebben.

Stoelyoga draagt bij aan een verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid bij regelmatige deelname. Want yoga is niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest. We letten op de ademhaling tijdens de houdingen maar ook het bewust worden van je lichaam. Dit alles heeft een positief effect op de hersenen. Het ontspant, helpt negatieve emoties of gedachten los te laten. Daardoor kan yoga een positief effect hebben op de bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker maar ook het verbeteren van de balans.

Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in wijkcentrum De Wildacker.

En voor wie wil staat na afloop de koffie en thee klaar om gezellig na te kletsen.

Deze stoelyoga lessen worden gegeven door Brigit Tunaydin-Duffhues

Geïnteresseerd? Info via: breezeyoga@hotmail.com of bel 0618795109.

 

**Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft als doel: gezondere inwoners in 2040. Met burgers die waardig en gezonder ouder worden en langer zelfstandig wonen én ’de gezondste generatie jeugd’ die kansrijk opgroeit in een leefomgeving met een sterke sociale basis. Met dit akkoord ontwikkelen gemeenten en partners, waaronder sociaal werk, een samenhangende lokale en regionale aanpak voor gezondheid, sport en bewegen én/in een sterke sociale basis.

 

 

stoelyoga stoelyoga