Project rond Bels Lijntje vindt een nieuw spoor

Het Bels Lijntje is altijd een populaire en druk gebruikte fietsroute, maar eergisteren werd het traject heel in het bijzonder gebruikt door een groep fietsers die de toekomst van het unieke fietspad wil verzekeren. Gedeputeerde voor Toerisme van de provincie Antwerpen Mireille Colson, Tilburgs wethouder voor Groen Rik Grashoff, schepen voor Toerisme van Baarle-Hertog Jeroen van den Bogaert en Turnhouts schepen voor Toerisme Stijn Adriaensens fietsten van het station in Turnhout naar het Spoorhuis in het voormalige grensstation van Baarle, waar ze ook vertegenwoordigers van de overige projectpartners hebben ontmoet: de Nederlandse gemeenten Goirle, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau en de Belgische gemeenten Baarle-Hertog en Ravels. De trajectvisie voor het Bels Lijntje uit 2019 werd bevestigd, het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst uit 2021 werd ondertekend: met die formele bekrachtiging maakt het Bels Lijntje-project een doorstart. ‘Met de verbreding van het project Bels Lijntje willen we vooral inzetten op duurzaam en meerdaags fietstoerisme in de Kempen’, zegt gedeputeerde voor Toerisme Mireille Colson.

 

Het doel van het project is om nog meer beleving toe te voegen aan de voormalige spoorverbinding die fietspad werd. De partners zijn ervan overtuigd dat de verbindingslijn, die in een uniek en boeiend landschap de grenst passeert, meer dan voldoende potentieel heeft om betekenisvolle ervaringen te bieden voor alle bezoekers op allerlei vlakken: natuur en ecologie, cultuur en geschiedenis. In de loop van 2023 worden om te beginnen enkele infrastructuurelementen aangebracht die als basis dienen voor de verdere uitwerking van de plannen: infoborden, rustplekken, doelenbewegwijzering. Tegelijk worden het draagvlak en de concrete mogelijkheden onderzocht en getoetst bij de verschillende stakeholders, waarna in een volgende fase de nieuwe elementen en ervaringen daadwerkelijk zullen worden gerealiseerd. Voor die laatste fase wordt nog bekeken of er Europese middelen kunnen worden gevonden.

 

 

bels lijntje bels lijntje