PlanC en Contactraad Cultuur samen verder voor cultuur(educatie) in Goirle

MustC-festival op 12 maart

Na het overwinnen van de nodige bestuurlijke hobbels, zag Stichting PlanC op 7 juni 2021 officieel het licht. De stichting is ontstaan uit een burgerinitiatief dat besloot zich niet neer te leggen bij het wegbezuinigen van de naschoolse cultuureducatie door de gemeente. PlanC wil zorgen dat de kwaliteit van de musical-, muziek- en danslessen goed blijft en dat de infrastructuur van die lessen aanwezig blijft. Met als doel dat het aanbod van cultuureducatie aan de kinderen in Goirle en Riel ook in de komende jaren op niveau én betaalbaar blijft.

Daarnaast wil PlanC zorgen voor culturele activiteiten voor alle inwoners van Goirle en Riel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Het stichtingsbestuur bestaat uit Marleen van Eijndhoven, Irene Lambour, Karen Molin – van Overbeek, Annemiek van Puijenbroek en Cathelijne de Graaff.

Kwartiermaker Anne Verhagen De eerste taak van het kersverse bestuur was om een kwartiermaker cultuureducatie te vinden. Dat werd Anne Verhagen. Anne is gestart op 1 juli 2021.

De voornaamste taak van de kwartiermaker is om alle relevante partijen rondom cultuureducatie aan elkaar te verbinden. Er werden dus in eerste instantie heel wat (kennismakings-)gesprekken gevoerd. Niet eenvoudig, in een tijd die door corona overheerst werd. Resultaat van deze gesprekken was dat verschillende docenten op gebied van dans, theater, musical en muziek zich aan PlanC hebben verbonden. Zij zagen de meerwaarde van verbinding en van een gezamenlijk aanspreekpunt. Website: cultuurplatform Er was, zeker bij deze docenten een grote behoefte aan een platform waarop al het aanbod voor cultuureducatie gepresenteerd kon worden. Dat platform is er sinds oktober, in de vorm van de website www.plancgoirle.nl, waar niet alleen de docenten zich presenteren, maar er ook de mogelijkheid bestaat om een proefles aan te vragen. Op dit platform is ook ruimte voor verenigingen en clubs.

Iedereen die actief is op het gebied binnen cultuureducatie kan en mag zich verbinden aan PlanC. PlanC-tarief: cultuureducatie voor iedereen! De realisatie van deze website en de aanstelling van de cultuurmaker zijn onder andere mogelijk gemaakt door een stukje resterende subsidie over te hevelen naar Stichting PlanC.

Maar de ambitie van PlanC reikt verder en ook daar zijn financiën voor nodig. Een ander doel van de stichting is om cultuureducatie voor iedereen toegankelijk te maken en houden. Er vallen namelijk mensen buiten de boot. Mensen die net geen beroep kunnen doen op Stichting Leergeld, maar voor wie de kosten van muziek- of dansles te hoog zijn. Voor deze groep hebben wij het PlanC-tarief ingesteld, waarmee mensen maar liefst 50% korting kunnen krijgen op het lesgeld of materiaalkosten.

De financiering van dit tarief is mogelijk gemaakt door Stichting Annetje van Puijenbroek en De Donge Foundation. Samen met Contactraad Cultuur Goirle naar PlanC+ Omdat het verbinden van alle partijen op het gebied van cultuureducatie een belangrijke taak is voor PlanC, raakten we ook in gesprek met de Contactraad Cultuur Goirle. Samen kwamen we tot de conclusie dat er veel raakvlakken in onze werkzaamheden zijn en soms zelfs wat overlap. Omdat we beiden zien dat we elkaar goed kunnen aanvullen willen we voortaan samen optrekken bij het verbinden en versterken van de culturele organisaties in Goirle. Daarom gaan PlanC en de Contactraad Cultuur Goirle vanaf half maart verder als PlanC+.

MustC-festival op 12 maart

Na de moeilijke tijd die corona opleverde wordt het hoog tijd dat de cultuur in Goirle weer van zich laat horen. Op 12 maart organiseert PlanC dan ook het eerste culturele festival in Goirle na corona: het MustC-festival. Diverse optredens, mogelijkheden tot meedoen en vooral gezellig samen genieten van onze lokale cultuur. Dit kan allemaal op zaterdag 12 maart vanaf 14:00 in het Jan van Besouw.

Komen jullie ook?

PlanC PlanC