Griffier Van ’t Westeinde stopt in Goirle

Gisteren heeft raadsgriffier Berry van ’t Westeinde de fracties van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders laten weten de gemeente Goirle te verlaten. Per 1 maart 2022 start hij als senior adviseur bij een adviesbureau. Van ’t Westeinde is sinds 2003 raadsgriffier bij de gemeente Goirle.

 

Berry begon in maart 2003, met de komst van het dualisme, als de eerste griffier van de gemeente Goirle. Sindsdien was hij steun en toeverlaat van de raad. Hij heeft onder andere belangrijke bijdragen geleverd aan de invoering van het dualisme en de professionalisering van de ondersteuning van de gemeenteraad. Hij heeft zich steeds ingezet voor het verbeteren van de samenwerkings-relaties binnen de raad en van de raad met het college, de ambtelijke organisatie en de samenleving.

 

Berry van ’t Westeinde over zijn vertrek: “Ik heb een fantastische tijd gehad in Goirle. Samen met collega’s op de griffie heb ik de raad kunnen ondersteunen om met inwoners, college en ambtelijke organisatie goede besluiten voor Goirle te nemen. Na al die jaren wil ik mij in een nieuwe omgeving verder ontwikkelen. Ik dank iedereen voor de samenwerking - die ik zeker ga missen.”

 

Burgemeester Mark van Stappershoef:  “Met Berry vertrekt een ervaren en goede griffier met wie ik als voorzitter van de raad fijn en collegiaal heb samengewerkt. Als eerste adviseur heeft hij een belangrijk bijdrage geleverd aan, wat wij noemen, de Goôlse democratie. Ik gun hem deze nieuwe uitdaging en feliciteer hem van harte met deze volgende stap in zijn carrière.”

 

Sjaak Sperber, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad: “Berry heeft vorm en inhoud gegeven aan het ingevoerde dualisme in 2003. Als griffier zorgde hij 19 jaar voor inhoudelijke, strategische en procedurele ondersteuning van de gemeenteraad. We feliciteren Berry met zijn nieuwe baan en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

 

Op korte termijn zet de werkgeverscommissie uit de gemeenteraad stappen om een opvolger te vinden.

Gemeente Goirle Gemeente Goirle