Aanbeveling herbenoeming burgemeester Van Stappershoef

De gemeenteraad van Goirle heeft op 9 november 2021 besloten om Mark van Stappershoef aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Goirle.

Herbenoemingsprocedure
Vlak voor de zomer informeerde de Commissaris van de Koning de gemeenteraad over de start van de herbenoemingsprocedure van burgemeester Van Stappershoef. Deze is door de verkiezingen  naar voren gehaald, zodat deze procedure met de huidige raad kan worden doorlopen. De huidige ambtstermijn loopt af op 28 september 2022.

 

Vertrouwenscommissie
Het voorstel is voorbereid door de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. De vertrouwenscommissie heeft zich, onder andere op basis van diverse gesprekken, een oordeel gevormd over het functioneren van de burgemeester. Met de burgemeester zijn de conclusies van de vertrouwenscommissie besproken. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

 

Op voorstel van de vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad van Goirle in een besloten raadsvergadering op 9 november 2021 besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

 

Voordracht aan de Koning

De aanbeveling wordt door de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning. Zodra het Koninklijk besluit is genomen, wordt de gemeente hierover geïnformeerd. De herbenoeming zal dan ingaan op 28 september 2022.

 

burgemeester burgemeester