Onvoldoende draagvlak voor BIZ-heffing

Tijvoort Bedrijven Investerings Zone (BIZ) eindigt per 1 januari 2022

Er is niet meer voldoende draagvlak voor de heffing van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op Bedrijventerrein Tijvoort. Dat blijkt uit de uitslag van de recente stemming. Dit betekent dat de BIZ-heffing per 1 januari 2022 vervalt. De uitslag is een teleurstelling voor Stichting ONS Tijvoort en de gemeente. We gaan in gesprek over de ontwikkeling van het bedrijventerrein en over de lopende projecten. De gemeente inde de BIZ-heffing sinds 2017 en maakte deze over aan Stichting ONS Tijvoort.

De stichting voerde activiteiten uit om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Ondernemers op bedrijventerrein Tijvoort konden vorige maand stemmen over deze heffing. Uit de uitslag blijkt dat er onvoldoende draagvlak is. De Verordening BI-zone bedrijventerrein Tijvoort 2022 wordt daarom niet van kracht. De gemeenteraad stelde de verordening vast op 14 september 2021. Voldoende draagvlak is een voorwaarde om de verordening te laten ingaan. Zonder verordening kan de gemeente de BIZ-heffing niet meer opleggen. Ronald Vromans, voorzitter van ONS Tijvoort: “ONS Tijvoort wil het bedrijventerrein nog beter toekomstbestendig maken.

De BIZ was belangrijk voor de basis. Er liggen flinke opgaven voor de komende jaren waar we als ONS Tijvoort gezamenlijk stappen in wilden zetten. Natuurlijk gaan we praten met ondernemers en de gemeente over de toekomst van het bedrijventerrein en ONS Tijvoort. We zullen daarbij ook kijken naar de lopende projecten.”

Wethouder Johan Swaans (Economische Zaken): “Het is belangrijk dat er draagvlak is voor een BIZheffing. Deze uitkomst betekent dat we in gesprek moeten over de ambities en aanpak. We werken op een prettige manier samen met ONS Tijvoort aan een toekomstbestendig bedrijventerrein. Die samenwerking zou ik graag behouden maar we zullen op een andere manier invulling moeten geven aan de opgaven voor de toekomst.”

Gemeente Goirle Gemeente Goirle
Tijvoort logo Tijvoort logo