Mill Hill Rommelmarkt stopt definitief!

Na vijftig jaar komt er geen Derde Wereld Rommelmarkt meer op het Mill Hill College. Na de 50ste editie in 2019 gooide corona roet in het eten. In 2020 en 2021 kon de Rommelmarkt daardoor niet doorgaan. In die periode heeft Werkgroep Derde Wereld met de schoolleiding gekeken naar mogelijkheden om leerlingen, personeelsleden en ouders meer te betrekken bij de Rommelmarkt. De bestaande groep medewerkers werd namelijk steeds kleiner én grijzer.

Op het Mill Hill College werd in de periode het plan opgevat om met een nieuw programma (“Wereldwijs”) te starten. Dat programma sluit nauw aan bij een van de doelstellingen van Werkgroep Derde Wereld, namelijk leerlingen betrekken bij wat er in de rest van de wereld gebeurt. De bedoeling is dat elke leerling jaarlijks ten minste veertig uur bezig is met ‘de wereld buiten de school’. Bij de Derde Wereld Rommelmarkt ging het daarbij om de wereld ver weg, maar in Wereldwijs zal dat ook de wereld dichtbij zijn. Dat is veel breder dan wat met de Rommelmarkt werd nagestreefd.

 

In goed overleg tussen de school en Werkgroep Derde Wereld is daarom besloten om te stoppen met de Derde Wereld Rommelmarkt. In plaats daarvan wil het Mill Hill College jaarlijks een festival organiseren in april. Daar kunnen de leerlingen laten zien wat ze bijdragen aan hun omgeving.

 

De eerste Derde Wereld Rommelmarkt werd in 1971 georganiseerd als afsluitende actie van de Vredesweek. Tijdens de vijftig edities van de Rommelmarkt werd ruim 1,6 miljoen euro uitgekeerd aan 300 projecten in 66 landen. Het overgrote deel van dat geld werd besteed aan projecten op het gebied van onderwijs (ruim 700.000 euro) en gezondheidszorg (ruim 500.00 euro). Heel veel mensen hebben daardoor (de kans op) een beter leven gekregen.

 

Werkgroep Derde Wereld wil iedereen heel hartelijk bedanken voor alle steun in de afgelopen vijftig jaar: de inwoners van Goirle en Riel en omstreken die goederen voor de Rommelmarkt beschikbaar stelden én tijdens de Rommelmarkt kochten, de bakkers die hun overgebleven gebak doneerden voor verkoop tijdens de Rommelmarkt, bloemisten die hun overgebleven snijbloemen aanboden, de andere middenstanders die prijzen voor de loterij gaven of anderszins diensten verleenden, toeleveranciers die heel flexibel omgingen met steeds veranderende omstandigheden op het Rommelmarktterrein en in de Rommelmarktopzet, instanties (gemeente, EHBO-vereniging, Verkeersregelaars) die bijdroegen aan het goed verlopen van alle Rommelmarkten. Heel erg veel dank!

503450_ 503450_