Informatieavond Natuurherstel Regte Heide en Rovertsche Heide

Brabants Landschap organiseert een informatieavond over de maatregelen in het natuurherstelproject ‘Nardus & Limosa’. Dit grensoverschrijdende project wordt uitgevoerd op de Regte Heide / Riels Laag (Goirle) en de Rovertsche Heide (Esbeek). Het bestaat uit verschillende werkzaamheden om het kwetsbare en unieke heidelandschap in stand te houden en de kwaliteit ervan te verbeteren. De bijeenkomst is op dinsdag 19 oktober om 19.30 uur bij Natuurpoort De Roovertsche Leij. Aanmelden is noodzakelijk via www.brabantslandschap.nl/nardusenlimosa.

 

Op de Regte Heide en in het Riels Laag zijn de werkzaamheden deels al uitgevoerd. Op de Rovertsche Heide starten ze dit najaar. Daar ligt een paraboolduin met jong (aangeplant) naaldbos. Dat wordt de komende tijd gekapt, zodat het zeldzame natuurtype ‘stuifzandheide’ zich kan ontwikkelen. Elders op terreinen van Brabants Landschap wordt er loofbos voor terug geplant. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere aandacht besteed aan deze boswerkzaamheden.


Excursie

Het wordt een interessante avond waar natuurliefhebbers en buurtbewoners meer te weten komen over de noodzaak van de maatregelen, waar ze plaatsvinden, wat er al uitgevoerd is en wat er nog gedaan wordt. De natuurherstelmaatregelen bestaan onder andere uit het toevoegen van mineralen (steenmeel), het plaggen van de bodem en het kappen van naaldbos. Behalve deze ingrepen wordt in delen van het gebied ook een ander beheer uitgevoerd, zoals een aangepaste bemesting. Het is de bedoeling om begin volgend jaar een excursie te organiseren, zodat geïnteresseerden met eigen ogen kunnen zien wat er gedaan wordt om het unieke heidelandschap in stand te houden en te verbeteren.

 

Iconen

De natuurherstelmaatregelen zijn onderdeel van het grensoverschrijdende project LIFE Nardus & Limosa. Hiervoor is een subsidie verleend door de EU en de provincie Noord-Brabant. Ook de Vlaamse natuurbeheerders Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos zijn erbij betrokken. De naam van het project is afgeleid van de Latijnse namen Nardus stricta (borstelgras) en Limosa limosa (grutto). Deze iconische soorten waren karakteristiek voor het oorspronkelijke gevarieerde Kempische heidelandschap.


Natuurorganisaties geïnformeerd

Brabants Landschap heeft het Biodiversiteitsteam van Goirle en de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek geïnformeerd over de werkzaamheden. Deze organisaties zijn in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

De foto’s van de Regte Heide en de Rovertsche heide zijn van Huub Smeeding.

banner_life-nardus-limosa (002) - kopie banner_life-nardus-limosa (002) - kopie
Regte Heide beekdal - Huub Smeding Regte Heide beekdal - Huub Smeding
Rovertsche Heide - Huub Smeding Rovertsche Heide - Huub Smeding