Gemeente en politie voeren gezamenlijk controles uit in het buitengebied

Op woensdag 22 september bezochten gemeente en politie meerdere leegstaande agrarische bedrijven in het buitengebied van Goirle en Riel. Op één locatie zijn door de politie gestolen goederen aangetroffen. De huurder van de ruimte is aangehouden voor heling. Daarnaast kwamen diverse tekortkomingen op het gebied van milieu en naleving van het bestemmingsplan aan het licht. De eigenaren krijgen de kans de tekortkomingen binnen een redelijke termijn te herstellen. Naast de controles werden gesprekken gevoerd met de eigenaren over de veiligheid in het buitengebied.
Burgemeester Mark van Stappershoef: “Het buitengebied is aantrekkelijk voor criminelen. Uit het zicht zijn dit ideale locaties voor het inrichten van een drugslab of wietkwekerij of om illegale handelswaar op te slaan. Criminelen bieden agrariërs met leegstaande stallen daar vaak veel geld voor. In de gemeente Goirle vinden we het belangrijk dat ook ons buitengebied leefbaar en veilig blijft. Daarnaast ga ik ook met agrariërs het gesprek voeren over ondermijning. Het is belangrijk om elkaar alert te houden op misstanden in ons buitengebied.”
Jaarlijks controleert de gemeente diverse locaties in samenwerking met de politie. Gekeken wordt of men zich aan de wet- en regelgeving houdt en er geen ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Door locaties te bezoeken krijgen de gemeente en politie zicht op de activiteiten die daar plaatsvinden. Zo kan eventuele ondermijnende criminaliteit opgespoord worden.

Gemeente Goirle Gemeente Goirle