Lintjesregen 2021 in Goirle

Op maandag 26 april 2021 reikte burgemeester Mark van Stappershoef vier Koninklijke onderscheidingen uit. Dit gebeurde in beperkte kring in de raadzaal van het gemeentehuis in Goirle. Via een livestream konden familie en bekenden de uitreiking volgen. Dit jaar werden de heren Arends, Beekmans en Boeren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en de heer Stuijts werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Vier gedecoreerden

De heer Kees Arends (63) is ruim 20 jaar actief als vrijwilliger. Hij is een van de oprichters van de landelijke IPA Motorclub (International Police Association) binnen IPA Nederland. Sinds de oprichting in 1999 is de heer Arends secretaris van IPA Motorclub. Daarnaast is hij sinds 2014 eindredacteur en interviewer van het clubblad Blue Rider. Ook organiseert hij sinds de oprichting elke 5 jaar een jubileumfeest voor de leden. Sinds 2015 is de heer Arends redacteur/fotograaf voor het verenigingsblad van IPA Nederland.

Vanaf 2014 is de heer Arends werkzaam als hulpverlener op de dierenambulance bij Dieren Opvang Centrum-Tilburg (DOC-T) en springt hij bij waar nodig binnen het Dieren Opvang Centrum.

 

De heer Peter Beekmans (66) heeft zich ruim 27 jaar als vrijwilliger ingezet voor de Stichting Dordt in Stoom. Dordt in Stoom is een tweejaarlijks driedaags stoomevenement. Van 2011 tot 2019 was hij bestuurslid van de Stichting Dordt in Stoom en medeorganisator van het stoomevenement. Hij was verantwoordelijk voor de planning en voortgangscontrole en eindverantwoordelijk voor het ‘walgebeuren’. Hij contracteerde stoomwalsen, -draaimolens en -auto’s.

De heer Beekmans was vanaf 1993 ook bemanningslid van de stoomsleepboot Pieter Boele, die chartervaarten verzorgt en door de bemanning als varend monument uit 1893 wordt onderhouden. Van 2011 tot 2019 was hij er ook coördinator van. Hij was verantwoordelijk voor het onderhoud van de sleepboot en het aansturen en enthousiasmeren van de 25 vrijwillige bemanningsleden. Daarnaast was hij als penningmeester verantwoordelijk voor de exploitatie van de sleepboot. Door zijn verhuizing naar Riel is de heer Beekmans gestopt met zijn werkzaamheden, maar hij is nog altijd betrokken bij de stoomsleepboot Pieter Boele.

 

De heer Frans Boeren (77) is bij de Stichting Akkermolens (Molen De Visscher en Molen De Wilde)
25 jaar werkzaam als molenaar en 15 jaar als bestuurslid. Als bestuurder is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van al het onderhoud van beide molens. Hij stelt de lange termijn onderhoudsplannen op samen met gecertificeerde molenmakers. Hij repareert de molens ook deels zelf en laat de molens draaien voor het malen van het graan.

De heer Boeren zet zich sinds 2007 in voor Creatief Centrum Hobbysoos Goirle. Hier helpt hij als calculator met het berekenen van de kosten van projecten die via de hobbysoos worden uitgevoerd en pakt zelf projecten mee op. Sinds 2010 vervult de heer Boeren de functie van penningmeester binnen het bestuur van het Shantykoor Nooit te Water uit Hooge Mierde.

 

De heer André Stuijts (58) zet zich al ruim 30 jaar in voor de veiligheid van de samenleving. Hij is vanaf 1988 werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in dienst van Gorp en Rovert B.V.. In zijn baan levert hij bijzondere prestaties en onderscheidt zich daarmee van beroepsgenoten. De heer Stuijts zorgt dat de natuurgebieden rondom Gorp en Roovert opgeruimd, schoon en veilig blijven. Hij beheert en handhaaft niet alleen in zijn ‘eigen’ natuurgebied, maar zet zich ook in voor de veiligheid in aangrenzende natuur- en recreatiegebieden. Vanwege zijn kennis van het Brabants buitengebied en natuurtoezicht is hij van enorme toegevoegde waarde voor de provincie. Hij heeft een groot netwerk en draagt zorg voor een goede samenwerking tussen boa’s en politie. Hij werkt nauw samen met rechercheurs, wijkagenten en (opsporings)diensten, zoals de Koninklijke marechaussee en met gemeenten en landgoedeigenaren. Ook coacht hij op vrijwillige basis medewerkers van partner-organisaties en politiestudenten. Hij ondersteunt, beschermt en redt burgers, politieagenten en andere hulpverleners. Hij manifesteert zich daarmee als een ‘ambassadeur’ en boegbeeld voor zijn specifieke beroepsgroep.

GOIRLE_20210426_LINTJES groep_3 GOIRLE_20210426_LINTJES groep_3