Piet Poos stopt als wethouder

Piet Poos (64) heeft vanwege gezondheidsredenen besloten om zijn functie per direct neer te leggen. “Nadat ik in december het Coronavirus opliep, ben ik nog steeds niet hersteld. Ik merk dat de verantwoordelijkheid voor de zware dossiers in mijn portefeuille ten koste gaat van mijn gezondheid. Juist in deze periode, waarin belangrijke besluiten genomen moeten worden over onder meer jeugdzorg en onderwijs, is een wethouder nodig die er vol energie voor kan gaan. Ik stop met pijn in mijn hart, want ik vervulde mijn functie met plezier en voldoening.”

De CDA-fractie in de gemeenteraad respecteert dit besluit, maar betreurt het ook zeer. De fractie zorgt zo spoedig mogelijk voor opvolging van wethouder Poos, in goed overleg met de coalitiepartners.

Voorlopig nemen de andere collegeleden zijn taken waar. Poos trad na de verkiezingen van 2018 voor het CDA toe tot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle. Hij had onder andere in zijn portefeuille jeugd, onderwijs, sport mobiliteit en grondexploitatie. In de periode daarvoor zat hij 2 jaar in de gemeenteraad

Piet Poos Piet Poos
GemeenteGoirle_Logo_CMYK GemeenteGoirle_Logo_CMYK