Portefeuilles verdeeld door college

ingevoerd op 25-05-2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

heeft de portefeuilles als volgt verdeeld:

 

Burgemeester Mark van Stappershoef
- Algemene Zaken
- Kabinet en representatie algemeen
- Citymarketing
- Internationale zaken
- Regionale en intergemeentelijke samenwerking
- Openbare orde en veiligheid
- Handhaving
- Vergunningen (excl. omgevingsrecht)
- Personeel en organisatie
- Communicatie
- Dienstverlening (inclusief digitale gemeente)
- Facilitaire zaken
- Burgerzaken
- Juridische zaken
- Bestuurlijke integriteit
- Informatieveiligheid en privacy

Wethouder Marijo Immink (1e locoburgemeester)
- WMO (inclusief beschermd wonen)
- Welzijn (inclusief wijkcentra en toegang)
- Volksgezondheid
- Back2Basics (trekker)
- Inclusiebeleid (trekker)
- Participatiewet en arbeidstoeleiding (+Diamantgroep)
- Statushouders en vluchtelingen
- Armoedebeleid
- Subsidies op bovengenoemde terreinen

Wethouder Bert Schellekens (2e locoburgemeester)
- Ruimtelijke ordening
- Externe veiligheid
- Projectwethouder Omgevingswet en Proeftuin
- Vergunningen (omgevingsrecht)
- Volkshuisvesting
- Grondzaken / Grondbedrijf
- Energie, grondstoffen en biodiversiteit
- Duurzaamheid, milieu, grondstoffenbeleid, water en riool
- Bestuurlijk trekker Energiecorridor A58 en Gebiedsopgave A58

Wethouder Piet Poos (3e locoburgemeester)
- Jeugd
- Sport
- Onderwijs
- Beheer en onderhoud vastgoed en gemeentelijke eigendommen (+ huisvesting MillHil)
- Verkeer en vervoer (inclusief parkeerbeleid)
- Doelgroepenvervoer Regiotaxi WMO en leerlingenvervoer
- Informatiemanagement en ICT
- Subsidies op bovengenoemde terreinen

Wethouder Johan Swaans (4e locoburgemeester)
- Financiën
- Economische zaken
- Midden- en Kleinbedrijf
- Openbare ruimte (realisatie en beheer)
- Bedrijventerreinen
- Recreatie en Toerisme
- Evenementen
- Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie
- Cultuur (inclusief bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw)
__________________________________________________________________________________

Gemeente Goirle Gemeente Goirle