Hoofdroute Riel: Inloopavond op 18 september a.s.

ingevoerd op 13-09-2017

U wordt van harte uitgenodigd voor de inloopavond over de werkzaamheden aan de Hoofdroute Riel die 2 oktober van start gaan. Deze avond zal gehouden worden op 18 september in De Leijbron, Dorpsplein 20 in Riel, vanaf 19.00 tot 21.00 uur.


Paulissen Grond-, Water- en Wegenbouw bv uit Goirle heeft de aanbesteding gewonnen en zal samen met de gemeente tekst en uitleg geven over de werkzaamheden, bereikbaarheid, overlast en de maatregelen die genomen zullen worden. Ook kunt u uw vragen stellen. De werkzaamheden zullen beginnen vanuit de komgrens Alphenseweg richting de Meijerij. Bij de start van de kerstvakantie wordt een pauze ingelast, waarna het werk op 19 februari weer wordt hervat richting komgrens Tilburgseweg. Weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen nog voor vertraging zorgen.