Goirlese reuzin en Rielse reus in Feestparade Puurs

ingevoerd op 08-07-2017

Op zondag 2 juli jl. vond in Puurs (provincie Antwerpen) een grote Feestparade plaats. De Feestparade werd gehouden omdat Puurs 725 jaar geleden gemeenterechten kreeg. De Feestparade bestond uit een optocht, waarin de historie van Puurs in 50 taferelen werd uitgebeeld én een Reuzenstoet van 60 reuzen en reuzinnen uit België, Frankrijk en Nederland.

Het was een prachtig evenement, waarin veel energie en tijd is gestoken door de inwoners van Puurs. De Reuzenstoet trok veel later rond dan gepland omdat de historische stoet erg veel tijd in beslag nam. De historische optocht en de Reuzenstoet trokken erg veel bekijks, in vele straten stond het publiek rijen dik en er werd volop geapplaudisseerd. In Puurs hebben de Goirlese reuzin en de Rielse reus weer gezorgd voor een reusachtige promotie van Goirle en Riel.

Reuzin Johanna Abcovia en reus Toon mee `t vèèreke werden voor het eerst begeleid door vijf leden van Scouting Goirle. Voor hen was het een bijzondere belevenis.

De grote belangstelling voor Reuzenoptochten laat zien dat de Reuzen- Reuzencultuur leeft. Het is schitterend om al die reuzen en reuzinnen voorbij te zien komen.

Reuzenoptochten 2017

De Goirlese reuzin en de Rielse reus raken steeds meer bekend in binnen- en buitenland. Dit jaar nemen zij nog deel aan de volgende evenementen:

-  zondag 23 juli zijn Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke te gast in Bokrijk. In dit grote openluchtmuseum, vlak bij Genk vindt op die zondag de jaarlijkse Bokrijkdag plaats, waar dan ook een Reuzenstoet zijn opwachting maakt;

-  op zondag 30 juli nemen de reuzin van Goirle en de reus van Riel met de andere reuzen en reuzinnen uit Midden Brabant deel aan de KermisReuzenparade in Tilburg. Dit is een nieuw  initiatief van de Tilburgse Kermis. De parade vindt van 14.00 - 16.00 uur plaats in het centrum van de stad;

-  op zaterdag 2 september gaan ze naar Deurne (Antwerpen) voor een optreden in de grote internationale  Reuzenoptocht.  Meer dan 100 reuzen en reuzinnen trekken door de straten van Deurne. Vorig jaar hebben de reus en de reuzin ook deelgenomen aan de Deurnese Reuzenstoet;

-  op zondag 24 september vertrekken de Rielse reus en de Goirlese reuzin naar Lokeren. Ze nemen daar deel aan de Reuzenstoet Koveken.

Reuzenoptocht Goirle 2018

Zoals eerder gemeld wil  Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel in september 2018 een Reuzenoptocht van 20 - 25 reuzen en reuzinnen rond laten trekken door het centrum van Goirle. Die reuzenoptocht vindt dan plaats vijftig jaar na de laatste St. Jansstoet van 1968. Het accent van de optocht zal liggen op deelname van de reuzen en reuzinnen uit Midden Brabant en natuurlijk zullen ook onze eigen reus en reuzin rondtrekken. Daarnaast willen we een aantal reuzen uit België uitnodigen.

Wij zijn druk bezig om met subsidies en sponsoring de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste toezeggingen binnen gekomen  Eind 2017 moet duidelijk zijn of het financieel rond is te krijgen en Goirle en Riel uit kunnen zien naar de eerste Goirlese Reuzenoptocht ooit.

Reus Toon mee `t vèèreke en reuzin Johanna Abcovia symboliseren de identiteit van de Rielse en Goirlese gemeenschap en met hun optredens zetten zij Goirle en Riel in binnen- en buitenland op de kaart.

Vriend van de Goirlese reuzin en de Rielse reus

Draagt u de reuzin en de reus een warm hart toe, wordt dan Vriend van Johanna Abcovia en Toon mee `t vèèreke. U bent al vriend voor € 2,50 per maand. Verschillende mensen zijn nu al voorgegaan! U kunt zich aanmelden bij Mathieu van den Tillaart via e-mail m.v.d.tillaart@kpnplanet.nl of door te bellen naar 013 5346700.

Kijk ook eens op onze site www.reuzengildegoirle-riel.nl  en op Facebook om de ontwikkelingen rond de reus en de reuzin te volgen. In het Goirles Belang blijven wij u regelmatig informeren over de reuzin van Goirle en de reus van Riel.

 

Mathieu van den Tillaart

Stichting Culturele Manifestaties Goirle/Reuzengilde Goirle en Riel

reuzen1 reuzen1
reuzen2 reuzen2
reuzen3 logo reuzen3 logo