Goirle en Tilburg steggelen over ontsluiting Bakertand

Goirle wil Tilburg aan afspraak houden

B&W van Tilburg besloten in december vorig jaar om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bakertand uit te stellen.
Reden voor deze heroverweging was o.m. de kans op een goede ontsluiting van Bakertand (en Goirle) indien Rijkswaterstaat overgaat tot het verbreden van de A58. Het wordt dan waarschijnlijk mogelijk om een rechtstreekse afslag te krijgen. De aanleg van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg is daarmee dan overbodig geworden. Goirle zou financieel bijdragen aan de aanleg van deze ontsluiting als ook aan een aantal moeilijke verwervingen in het gebied (de zogenaamde excessieve kosten). Goirle heeft al drie miljoen voorgeschoten. B&W van Goirle schreven daarover o.m. ”Tot het moment dat wij de gewenste duidelijkheid hebben over een eventuele aansluiting op de A58 bij Stappegoor, houden wij u aan de afspraak om een oostelijke ontsluitingsweg aan te leggen richting knooppunt De Baars”.
B&W van Tilburg reageren hierop als volgt: ”Wij vatten uw opmerking als volgt op. Wanneer uit de onderzoeken van RWS blijkt dat er géén afslag gerealiseerd wordt bij Stappegoor én wij voornemens blijven in Bakertand een bedrijventerrein aan te leggen, zullen wij opnieuw in overleg gaan over de oostelijke ontsluitingsweg. Aan dit overleg gekoppeld zullen dan ook afspraken gemaakt moeten worden over de  nieuwe verdeling van de excessieve kosten. Voor de tijd dat Bakertand niet bebouwd zal worden, zullen wij geen inspanningen leveren tot aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg.”
Als Goirle hier mee instemt krijgt de gemeente de drie miljoen + rente terug van Tilburg. B&W van Goirle beslissen mogelijk volgende week.