Jac Smeijers niet in nieuw College

ingevoerd op 8-10-2004

Het CDA Goirle en Riel trekt Jac Smeijers terug als wethouderskandidaat voor de nieuw te vormen minderheidscoalitie.
De heer Smeijers heeft n.a.v. zijn wethouderskandidatuur recent navraag gedaan op het gemeentehuis over een interne verbouwing van zijn woonhuis, 4 jaar geleden.
Hierbij is gebleken dat voor deze grotendeels interne verbouwing een vergunning noodzakelijk was, die echter niet is ingediend.
De heer Smeijers heeft op basis van bovenstaande constatering ervoor gekozen zijn kandidatuur in te trekken om het vertrouwen van de burger in de politiek niet verder te beschadigen.
Hij zal deze gemaakte fout rechtzetten middels het alsnog indienen van een aanvraag.

Het CDA Goirle en Riel bezint zich over een vervangende kandidaat.

Goirle 8 oktober ’04

J. Bekema, waarnemend voorzitter
Jac Smeijers Jac Smeijers