Nieuw gevestigd in Goirle per 1 september 2004

Administratie- en Advieskantoor Gijbels

Op 16 jarige leeftijd ben ik, Pieter Gijbels destijds in dienst getreden bij de Belastingdienst. Na het werken op verschillende administratieve afdelingen en het volgen van een scala aan fiscale opleidingen, ben ik 12 jaar werkzaam geweest als controlemedewerker. Onderzoeken werden ingesteld voor alle soorten belastingen en alle soorten bedrijven. Dus alle branches en van klein naar groot.

Na mijn vertrek in 1999 bij de Belastingdienst ben ik werkzaam geweest bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en UWV afdeling looninspectie, wederom als controle-medewerker. Kortom een ruime werkervaring met betrekking tot fiscaliteiten en in de administratieve omgeving van ondernemingen.
In mijn loopbaan ben ik een groot arsenaal aan adviseurs tegengekomen. Het viel mij op dat er vaak een grote afstand tussen de ondernemer en zijn adviseur bestaat. Ze hebben nauwelijks contact, er blijven vragen/onduidelijkheden bij de ondernemer waar geen aandacht aan wordt geschonken. Ook het niveau van de advisering op fiscaal, administratief en bedrijfseconomisch gebied laat vaak te wensen over. Ik vond de tijd rijp om “eens aan de andere kant van de tafel” de ondernemer bij te staan op een breed gebied. Zoals fiscale advisering, administratieve dienstverlening, het maken van jaarstukken, algemeen bedrijfseconomische advisering. Gezien mijn ervaring en opleidingen MBA, SPD, HBO Management Opleiding, Project Management en de verschillende interne fiscale opleidingen bij de Fiscus zal dit zeker leiden tot een grote toegevoegde waarde voor de ondernemer.

Om op de hoogte te blijven van de actuele veranderingen en ondersteuning op fiscaal gebied ben ik lid van het College van Belastingadviseurs CB. Voor de complexere fiscale en administratieve aangelegenheden en wellicht een second opinion wordt regelmatig contact onderhouden met een fiscalist en een Register Accountant.
Kortom alle kennis is in huis of er kan over worden beschikt. Daarnaast zijn regelmatig persoonlijk contact, intensieve begeleiding en redelijke tarieven de sterke punten van mijn kantoor. Voor de startende ondernemer zijn wij een ideaal klankbord en ook deze kan uiteraard rekenen op een intensieve begeleiding.
Is uw interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk onderhoud. Administratie- en Advieskantoor Gijbels Uw partner in het Midden en Kleinbedrijf Lid College Belastingadviseurs, Abcovenseweg 45-06, 5051 PV Goirle, tel.nr 013-5341547, mobiel 06-20036138
Email pieter@administratiekantoorgijbels.nl