Kringloop Bedrijf Goirle, een goed doel dicht bij huis!

ingevoerd op 22-7-2004

Heel vaak wordt nog gedacht dat het kringloopbedrijf een door de gemeente gesubsidieerde instelling is. Niets is echter minder waar.
Het kringloopbedrijf is een stichting die een aantal taken op het gebied van afval voor de gemeente uitvoert. Hierbij is het maken van winst niet het belangrijkste doel.

Achtergronden van het kringloopbedrijf.
De Stichting Kringloop Bedrijf Goirle is begin jaren tachtig opgericht door een aantal milieubewuste werkloze jongeren. Zij wilden door het ophalen en verkopen van afgedankte huisraad het milieu sparen en hun eigen baan creëren. Ondanks alle tegenwind zijn ze blijven geloven in hun idealen. Zo kon het kringloopbedrijf zich ontwikkelen van een vrijwilligersorganisatie naar een professioneel bedrijf dat met succes bezig is met de combinatie afvalscheiding en werkgelegenheid Naar dit voorbeeld zijn in diverse Brabantse gemeenten in de jaren negentig kringloopbedrijven gestart die intensief met elkaar samenwerken. De voornaamste doelen zijn nog steeds het sparen van het milieu door een goede scheiding van het afval en het scheppen van werkgelegenheid voor mensen die daarbij extra hulp nodig hebben.
Het voornaamste doel is dus niet winst maken. Natuurlijk moet iedere club, vereniging of stichting zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om alle rekeningen te kunnen betalen. Dat geldt ook voor het kringloopbedrijf. Maar als er iets overblijft, wordt dat ook meteen weer besteed aan een verbetering van de organisatie.

Hoe komt het kringloopbedrijf aan geld.
Het kringloopbedrijf haalt huis aan huis met de Splitser papier, glas, klein metaal, klein gevaarlijk afval en gedragen kleding op, exploiteert de milieustraat en haalt spullen op die nog her te gebruiken zijn. Dat zijn eigenlijk gemeentelijke taken. Daarom betaalt de gemeente het kringloopbedrijf voor dit werk. Net zoals het een taak is van de gemeente om te zorgen voor een veilige en goede bestrating, zo moet de gemeente ook zorgen voor het verwijderen van afval. Het kringloopbedrijf wordt net als het stratenmakerbedrijf betaald voor het werk dat zij voor de gemeente doet. De gemeente is ook niet verplicht het werk door het kringloopbedrijf te laten doen, maar kijkt en onderzoekt steeds weer of een ander bedrijf mogelijk hetzelfde kan bieden voor minder geld. Tot nu toe is de keuze nog steeds op het kringloopbedrijf gevallen. De gemeente Goirle vindt het hoge serviceniveau en het scheiden van afval wat waard.
Het kringloopbedrijf wordt door het contract met de gemeente geprikkeld het afval heel goed te scheiden en zeker niet meer dan strikt noodzakelijk af te voeren naar de verbrandingoven. Als zij niet voldoende scheiden merken zij dat meteen in hun inkomsten.
Naast de vergoeding die de gemeente betaalt, verdient het kringloopbedrijf ook iets met de verkoop van spullen en materialen. Maar dat is zeker geen pure winst. Er staan immers ook hoge kosten tegenover. Zo moet uit deze opbrengsten het personeel van de winkel en de ophaaldienst worden betaald en wordt een gedeelte van de huisvestingskosten en de transportkosten toegerekend aan de winkel. Voordat de spullen in de winkel staan is er al heel veel aan gewerkt.Werkgelegenheid
Omdat afvalscheiding heel arbeidsintensief is en het eenvoudig werk betreft, is het heel geschikt om werkervaring op te doen. Bij het kringloopbedrijf werken dan ook veel mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren. Maar zij kunnen er veel leren wat hun helpt een baan elders te vinden.
Helaas wordt er ook op het gebied van gesubsidieerde arbeid erg veel bezuinigd en dat voelt het kringloopbedrijf ook. De kosten voor arbeid zijn de laatste jaren fors gestegen.
Bij het kringloopbedrijf werken naast een aantal vaste medewerkers ook mensen die na ziekte weer moeten reïntegreren, jongeren die op school al jong zijn vastgelopen en aan hun eerste baantje beginnen, vrijwilligers die het leuk vinden om op een zinvolle manier bezig te zijn en mensen die via SW bedrijven gedetacheerd worden. Ook de reclassering plaatst mensen die hun werkstraffen moeten uitvoeren.
De arbeidscultuur is heel open en tolerant en wordt door personeelsdeskundigen ervaren als positief om te groeien in de eigen mogelijkheden.

Hoe kunt u meehelpen aan de doelstelling van het kringloopbedrijf.
Voor een gezonde bedrijfsvoering hebben we inkomsten nodig. Door uw spullen die overtollig zijn geworden naar het kringloopbedrijf te doen kunnen wij mensen aan het werk houden en het aanbod in de winkel aantrekkelijk en ruim maken.
Als u bovendien bij nieuwe aankopen eerst eens gaat kijken of iemand anders het misschien heeft weggedaan, kunnen wij de omzet verhogen.
Spullen die u niet meer nodig heeft halen wij gratis op. U kunt hiervoor telefonisch tijdens de kantooruren een afspraak maken via de Kringlooplijn 0900-8212248. Binnen drie werkdagen komt het kringloopbedrijf dan de spullen halen.
Als het niet meer geschikt is voor de verkoop in de winkel nemen wij het echter niet gratis mee. Wij vragen dan een bedrag dat gelijk is aan de kosten op de milieustraat. Is het allemaal afval dan komen er ook nog kosten voor het voorrijden bij.
Maar nogmaals, alles wat nog te verkopen is wordt gratis opgehaald. De chauffeur is degene die dat bepaalt.