Langs ’s Heren wegen

ingevoerd op 7-10-2008

Het boekwerkje dat onlangs door de Goirlese heemkundige kring is uitgegeven, bevat een verrassende rondgang langs monumentjes uit het Rijke Roomse Leven.
Het leidt de lezer langs onvermoede sporen uit een rijk verleden, voorzien van interessante historische wetenswaardigheden.
Het nodigt de lezer uit tot een wandeling door de woonkernen van Goirle en Riel, waar hij/zij misschien al jaren achteloos voorbij liep aan zichtbare tekenen die veel zeggen over het leven, de zorgen, de hoop en verwachting van onze voorouders.
Het boek vormt ook een boeiende leidraad voor een tocht over het landgoed Nieuwkerk, dat eigenlijk één schitterend geheel vormt van religieus erfgoed.
“Langs ’s Heren wegen, Goirle-Riel” is een fraai uitgegeven boekje waarvan de inhoud verrast, veel informatie bevat en soms ontroert. Het mag beslist niet ontbreken in de boekenkast van eenieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Riel en Goirle.
Het boek kost slechts 5 euro en is verkrijgbaar bij boekhandel Buitelaar op de Hovel en bij het Grafisch buro Goirle, Tilburgseweg 85 in Goirle.