Opheffen blauwe zone is een goede zaak

In de begroting 2009 van de gemeente Goirle, die onlangs door het college van B. en W. werd gepresenteerd is opgenomen  dat de blauwe zone in Goirle gaat verdwijnen. Het afschaffen van de zone, die in mei 2006 werd ingesteld, brengt een bezuiniging van 70.000 euro op jaarbasis met zich mee.
”Wij betalen als gemeente de bijzondere opsporingsambtenaren die deze zone controleren, maar Justitie int het geld van de procesverbalen”, licht wethouder Henk van Boxtel de bezuiniging toe. ”Daarbij is de afschaffing van de zone goed op te vangen met zowel het parkeren op het Oranjeplein als in de parkeergarage. Al moeten we dat natuurlijk wel goed kortsluiten met de winkeliers.” De gemeenteraad velt in de vergadering van 4 november een oordeel over de begroting.

Klik op onderstaande knop ‘reactie’ en laat weten in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling: “Het opheffen van de blauwe zone is een goede zaak”.