Leij al kronkelend omgeleid; nieuwe brug over Molendijk aangebracht

Brisantgranaat tot ontploffing gebracht

Door Jan Loonen

Afgelopen maand was vanaf het Trambaantje een ontploffing te horen. Het ging om een Brisantgranaat*) die opgegraven is op het terrein achter de Leij. Vorig jaar meldde deze krant, op gezag van aannemersbedrijf Van Beers uit Hoogeloon: “Er is een vooronderzoek gedaan naar mogelijke (resten van) explosieven van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 1500 resten gevonden. Binnenkort wordt het onderzoek geïntensiveerd en de resten geruimd.” Gelukkig bleef er volgens Wesley Houben, projectleider van de aannemer, uit dit nader onderzoek maar één gevaarlijk explosief over, een Brisantgranaat. “Die is door de opruimingsdienst van Defensie gecontroleerd tot ontploffing gebracht

Hierdoor kan de locatie ten zuiden van HaVeP de beoogde landschappelijke en ecologische ontwikkeling van het beekdal van de Nieuwe Leij krijgen, waarin ook de waterverwerking een plek krijgt. De oudste delen van de textielfabriek worden op zo’n manier getransformeerd, dat daar de verhalen van de fabrieken (be)leefbaar blijven. Naast het realiseren van fraaie, nieuwe woonbuurtjes tussen centrum en buitengebied, is gelijktijdig plaats voor het verbeteren van de waterhuishouding, de ecologische waarden, de recreatieve toegankelijkheid van het beekdal en het zichtbaar houden van de cultuurhistorie. 

Nieuwe brug over de verlegde Leij

De werkzaamheden zijn in volle gang. De Leij is inmiddels al kronkelend omgeleid en het water stroomt weer in de oorspronkelijk (aangelegde) nieuwe Leij nabij de brug van het Trambaantje. Afgelopen week was er weer een mijlpaal. De nieuwe brug over de Molendijk (verlengde van de Watermolenstraat) werd met behulp van zware kranen op zijn plaats gelegd.

De aannemer is bezig met het natuurtechnisch herinrichten van het gebied. Naast het weer laten meanderen van de Leij, worden er poelen gegraven. Door het verlagen van het maaiveld krijgt de Leij meer ruimte bij hoog water. Mede als compensatie voor de gekapte bomen komen er 20.000 nieuwe bomen en planten. De herinrichting komt de ecologie ten goede.

Veiligheid voorop

Het werkgebied is uit veiligheidsoverwegingen voorlopig nog afgesloten voor recreanten. Volgens Houben verloopt het werk, buiten tegenslag van de kortstondige vost, volgens plan. Hij verwacht dat het gebied medio mei weer open kan.

Brisantgranaat

*) Een brisantgranaat is een explosief voor militair gebruik. De brisantgranaat werd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw ontwikkeld. Het is een stalen huls gevuld met springstof, waarbij de omhulling bij de ontploffing in scherven breekt, die in het rond vliegen en daardoor schade toebrengen. (bron Wikipedia)

Jan Loonen1 Jan Loonen1
jan loonen2 jan loonen2