Afscheid Pastoor Martin van Zutphen

“Pastoraat is mijn levensinvulling”

‘Driemaal is scheepsrecht’, zegt het spreekwoord. Dat geldt ook voor het afscheid van pastoor Martin van Zutphen. Afgelopen zondag 27 september nam hij afscheid van zijn parochie en de vele mensen waarmee hij heeft samengewerkt. Eerdere afscheidsmomenten in maart en op 21 juni van dit jaar gingen vanwege de coronacrisis niet door. De ‘Torengroep’ organiseerde dit afscheid dat bestond uit drie blokken: een eucharistieviering, de vendelgroet en een uitgebreide receptie.

De eucharistieviering

Om 11.00 uur begon pastoor Martin van Zutphen aan zijn afscheidsviering met een welkom aan de 150 aanwezigen in de kerk van St. Jan. Onder hen zijn beide broers en zus met hun partners, burgemeester Marc van Stappershoef en oud-burgemeester Machteld Rijsdorp met hun partners, de twee Goirlese gilden, diverse genodigden en belangstellenden. In de ‘overweging’ ging de pastoor in op zijn leven. Hij zei: “Op 12 jarige leeftijd ging ik naar het seminarie en doorliep deze tot aan mijn priesterwijding. Regelmatig kwam bij mij de vraag op: ‘Moet ik dit wel doen?’ Uiteindelijk was mijn antwoord: nee. Ik ging daarna werken in een ziekenhuis, op een ambulance, in een jeugdinternaat en bij de ‘Zonnebloem’. Ik heb altijd met mensen willen werken, ik kan niet zonder. Na veel geduld en strijd heb ik uiteindelijk toch gekozen voor het priesterschap. ‘Nee’ werd toch een ‘ja’. Ik ben nu 34 jaar priester en heb er geen spijt van. Na Waalwijk kwam ik bijna 15 jaar geleden in de parochie St. Jan in Goirle. Ik ben hier op een geweldige manier ontvangen en voelde mij direct thuis. Mijn inspiratiebron zijn de ‘Emmaüsgangers’, samen onderweg. Pastoraat is mijn levensinvulling.”

De vendelgroet

Met slaande trom verlieten Gilde Sint Joris en Gilde Sint Mauritius na de eucharistieviering de kerk. Op het Pastoor van Zutphenplein en op de straat stelden de 8 vendeliers zich op. Vervolgens brachten zij de vendelgroet voor hun gilde heer, pastoor Martin van Zutphen. Velen keken toe bij dit prachtige schouwspel.

De receptie

De receptie voor de scheidende pastoor werd vanaf 13.30 uur gehouden in de kerk. Gezeten in een mooie stoel voor het priesterkoor, ontving de pastoor vele mooie woorden en complimenten. In groepen (blokken) kwamen achtereenvolgens: de parochiemedewerkers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en organisaties, een viertal koren en andere belangstellenden naar voren om hem toe te spreken. Tevens was dit de gelegenheid om een financiële bijdrage te leveren aan het cadeau voor de afscheidnemende pastoor. Hij wil graag een mooie en gemakkelijke stoel. Achter in de kerk ontvingen de bezoekers van de receptie een drankje en enkele hapjes.

ZZP-er

Zoals hij het zelf aangaf, gaat Martin van Zutphen verder als ZZP-er, Zielzorger Zonder Parochie. “Ik heb geen geraniums of rododendrons. Pastoraat is mijn levensinvulling. Op verzoek blijf ik nog diensten verzorgen. Net als de Emmaüsgangers wil ik met de mensen onderweg blijven. Ik blijf die weg gaan en hoop nog velen van u te mogen ontmoeten. Ik blijf gewoon Martin van Zutphen, als herder en als voorganger.”

Dankwoord

Bij het verlaten van de kerk ontving iedereen een persoonlijk bedankje van Martin van Zutphen. Omdat er in de eucharistieviering en bij de receptie maar een beperkt aantal mensen aanwezig waren, geven wij dit dankwoord in zijn geheel weer.

Martin van Zutphen bedankt iedereen, maar wij bedanken Martin van Zutphen. Voor zijn pastoraal werk, voor zijn inzet, voor zijn vriendschap, voor zijn humor, maar zeker voor zijn mens zijn onder de mensen. Wij wensen hem nog vele gezonde jaren en hopen hem nog vaak te ontmoeten.

 

Tekst: JS

Fotografie Jack Wouters

 

Samen onderweg

Het Emmaüsverhaal in het evangelie (Lucas 24, 13-35) is mijn inspiratiebron voor het pastoraat. Met mensen onderweg zijn, een eindje meelopen en lief en leed delen: als het mogelijk is met Jezus als gids. Belangrijke gebeurtenissen in het leven gebeuren “onderweg”. Denk aan de bekering van Paulus, de bekering van de heilige Martinus, Jezus trok van stad tot stad. De Emmaüsgangers die weer toekomst zagen in de ontmoeting met de Heer. Ik blijf de weg van Jeruzalem naar Emmaüs gaan en hoop nog velen te ontmoeten op die weg en samen Hem te herkennen in ons midden. Pastoraat is mijn levensinvulling en mede dankzij u allen heb ik daar in Goirle ook gestalte aan kunnen geven.

 

Dank voor alle vriendschap, gastvrijheid en warmte die ik heb mogen ontvangen als herder in de Goirlese gemeenschap. Dank aan allen die mij terzijde hebben gestaan in mijn pastoraat en in mijn geloof in Jezus Christus. Ik heb ervaren in mijn priesterleven dat het instituut kerk vooral mensenwerk is: de gemeenschap rond Jezus Christus, waar wij deel van uitmaken. Gods werk. Mogen we elkaar blijven bemoedigen en helpen met de Heer als onze gids. Blijf in Zijn buurt!

 

Em. Pastoor Martin van Zutphen. 27-09-2020

pastoor2 pastoor2
pastoor3 pastoor3
pasttor1 pasttor1