“Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“

Beste Brabanders,
Deze week sprak onze minister president ons, voorlopig voor het laatst op deze manier, toe over de ontwikkelingen rondom de aanpak van het coronavirus. Hij kondigde verregaande versoepelingen van de regels aan, die effectief zijn vanaf 1 juli a.s. Voor een volledig overzicht van wat er vanaf die datum precies verandert, kunt u kijken op de site van de rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
Wij hebben aangedrongen op meer ruimte, meer mogelijkheden in de zomer.

Het Kabinet benoemt dit als “door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar“. Om de vakantieperiode een gevoel van rust, van vakantie in eigen land te hebben, was een versoepeling nodig. In het (openbaar) vervoer, in de hoeveelheid mensen die bij elkaar mogen zijn. In Brabant gaan we samen meer mogelijk maken!

Natuurlijk met in achtneming van de bekende basisregels:

1,5 meter afstand,

vermijd drukte,

bij klachten blijf je thuis en laat je je testen,

hoesten en niezen in de elleboog én

blijf die handen wassen.
Er zijn ruim vier maanden verstreken sinds de eerste coronabesmetting in Nederland, in onze provincie om precies te zijn. We hebben het eerder gezegd en zeggen het weer: wij als Brabanders hebben ons van onze beste kant laten zien. Wij waren de eersten in Nederland die de intelligente lockdown in gingen en hebben weer eens getoond waar onze provincie zo groots in is. Wij Brabanders zijn saamhorig, zien om naar elkaar en zetten er gezamenlijk de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen maanden vaak heel concreet in de praktijk kunnen zien. Van pannetjes soep voor de deur van de buurman tot muzikale optredens in de tuin van verzorgcentra. We hebben het met elkaar gedaan. Laten we dit proberen vast te houden, dit blijft immers nodig ook nu de intelligente lockdown meer en meer op een slimme manier wordt afgeschaald.
Hoewel het door de versoepelingen misschien niet meer zo voelt: we zijn er nog niet. Het virus is er nog steeds, er worden nog steeds besmettingen geconstateerd en er belanden nog steeds mensen op onze ic’s. En wij zien dat het een worsteling is voor velen. Aan de ene kant ervaren we weer enige mate van ’normaal’ in ons dagelijks leven. Anderzijds moeten we constateren dat er mensen geconfronteerd worden met de soms verstrekkende gevolgen van de afgelopen maanden.
Wij roepen alle Brabanders dan ook op nog steeds vol te blijven houden, ook als u het lastiger vindt worden om dat onder deze veranderende omstandigheden te blijven doen.

Blijf dat Gezonde Brabantse Verstand gebruiken.
Jack Mikkers (voorzitter VR BN)

John Jorritsma (voorzitter VR BZO)

Theo Weterings (voorzitter VR MWB)

covid19 covid19