Fietstochten 75 jaar Vrijheid gaan niet door

Verplaatst van april naar oktober 2020

Vanuit het gemeentelijke comité ’75 jaar Bevrijding Goirle’ heeft de afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders 2 fietstochten georganiseerd. Deze fietstochten waren gepland om op de zondagen 19 en 26 april a.s. te worden gereden.

Gezien de situatie rondom het coronavirus is besloten om beide fietstochten te verplaatsen naar de maand oktober van dit jaar.

In oktober 2014 bracht de afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders het boekje ‘Offers voor onze vrijheid’ uit. In dit boekje staat een fietstocht langs 17 locaties in Goirle e.o., waar tijdens de Tweede Wereldoorlog offers zijn gebracht om onze vrijheid terug te krijgen. In oktober 2019 werd het project ‘De Kiek’ geopend en dit was de aanleiding om ook een fietstocht uit te zetten, die ‘De Kiek’ zou aandoen. Zo ontstond er een tweede fietstocht, maar nu door Riel en het buitengebied van Riel, langs locaties, waar iets belangrijks is gebeurd tijden de Tweede Wereldoorlog.
Beide fietstochten zijn goed te rijden door gezinnen met kinderen. De Goirlese route is ca. 24 kilometer en de Rielse tocht bedraagt ruim 20 kilometer. De planning was om op zondag 19 april de Goirlese tocht te rijden en op zondag 26 april de fietstocht door Riel e.o. Helaas kan dit, gezien de situatie rondom corona niet doorgaan. De wapenbroeders richten nu de aandacht met betrekking tot beide fietstochten op de maand oktober van dit jaar. Wij hopen dan beide tochten te kunnen fietsen en op de diverse locaties uitleg te kunnen gegeven over de gebeurtenissen, die daar dan 76 jaar geleden hebben plaatsgevonden. U wordt hierover tijdig via het Goirles Belang geïnformeerd.

75 jaar bevrijding 75 jaar bevrijding