Initiatiefnemer van nieuw landgoed Leijvennen, Green2live, bereikt overeenstemming met Waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap

Landgoed Leijvennen is het plan voor een ruim 15 hectare groot nieuw landgoed in de gemeente Goirle, Noord-Brabant. Het nieuwe landgoed grenst aan het Natura 2000 gebied Regte Heide & Riels Laag. Naast de bestaande natuur wordt op het landgoed ruim 8 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.
Met het Waterschap Brabantse Delta is overeenstemming bereikt over de wijze waarop in het landgoed ruim 300 meter ontbrekende schakel in de Ecologische Verbindingszone langs de beek de Oude Leij wordt gerealiseerd. Ook zal er over een lengte van ruim 700 meter beekherstel plaatsvinden: de ligging en vorm van de beek in het landgoed wordt ingrijpend gewijzigd. De ecologische- en landschappelijke kwaliteit wordt hiermee enorm vergroot. De waterhuishouding in zowel de zomer als de winter verbetert eveneens.
Het Brabants Landschap wordt na de aanleg van het landgoed eigenaar van zowel de bestaande als de nieuwe natuur op het landgoed. Daarmee is een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam beheer en onderhoud ervan ook voor de lange termijn verzekerd. Op het landgoed worden meerdere wandelpaden aangelegd zodat het toegankelijk wordt voor bezoekers.
Het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed Leijvennen wordt in december in de Gemeenteraad van Goirle behandeld. Begin 2020 wordt met de aanleg gestart. Meer informatie is te vinden op de

website van het nieuwe landgoed: www.landgoed-leijvennen.nl