Dekkingsplan met bezuinigingsmaatregelen vastgesteld

Gemeenteraad past plannen op delen aan

Gisterenavond is na drie vergaderingen het dekkingsplan met bezuinigingsmaatregelen met een aantal wijzigingen vastgesteld. De grootste bezuinigingsopgaves zijn het wegvallen van de waarderingssubsidie sport en de bezuiniging op de culturele partners in het CC Jan van Besouw. Daarnaast wordt de onroerend zaakbelasting met 20% verhoogd. Eén van de belangrijkste wijzigingen op het voorstel is dat de raad besloot de bezuiniging op de ambtelijke organisatie te verhogen van € 200.000 euro naar € 300.000. 

“Wij  boden op 10 oktober een bezuinigingsvoorstel aan de gemeenteraad aan. Het voorstel bood de raad inzicht en de mogelijkheid om nog zaken aan te passen. De bezuinigingsopgave is groot, € 1.921.000 om tot een sluitende begroting in 2023 te komen. De raad had dan ook een zware taak met het maken van veelal impopulaire keuzes. Het aantal ingediende moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) is hier tekenend voor, ” aldus wethouder financiën Johan Swaans.

Grootste wijzigingen

Het extra bedrag van € 100.000 dat bezuinigd wordt op de ambtelijke organisatie, zet de gemeenteraad in om de volgende zaken in stand te houden (en dus hierop niet te bezuinigen):

Het weerbaarheidsproject Marietje Kessels in het basisonderwijs;

De subsidie voor aangepast sporten;

De subsidie aan het natuurmuseum;

De extra subsidie van € 30.000 aan de bibliotheek;

Behoud van de commissie kunst en cultuur. Op de ambtelijke ondersteuning wordt wel bezuinigd.

Behoud van buurtbemiddeling voor 2020. Het college moet voor de jaren daarna een voorstel doen voor een financiering.

Tot slot heeft de raad een voorstel aangenomen om de sportclubs een vergoeding te geven om het zwerfvuil rond het sportpark op te ruimen. Hiermee worden de totale kosten van de gemeente lager en levert dit een besparing op van € 20.000.

Het college is nog niet klaar

Grootste bezuinigingsopgaves zijn het wegvallen van de waarderingssubsidie sport en de bezuiniging van gezamenlijk € 300.000 op de culturele partners in het CC jan van Besouw. De gemeente gaat het komende jaar samen met deze partners werken aan een voorstel om deze bezuiniging vorm te geven. Hierbij worden ook de inzet van de combinatiefunctionarissen en het jeugd- en jongerenwerk bekeken. 

Er komt daarnaast een regeling van € 100.000 voor individuele inwoners als vangnet voor de mogelijke gevolgen van het afschaffen van de subsidie op o.a. sport en cultuur

 

Het volledige bezuinigingsvoorstel is terug te lezen op www.goirle.nl/financiën

Gemeentehuis1 Gemeentehuis1