Uitbreiding blauwe zone in centrum Goirle

De gemeente Goirle wil een aantrekkelijk en bereikbaar centrum blijven bieden aan inwoners, bezoekers en winkeliers. Daarom is het van belang dat er voldoende parkeergelegenheid blijft. Om de doorstroming van winkelend publiek te verbeteren, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de helft van de parkeergarage wordt aangewezen als ‘blauwe zone’.
Piekmomenten
Op momenten dat het erg druk is in het centrum, is met name in parkeergarage De Hovel de parkeerdruk erg hoog. Door de helft van de parkeergarage aan te wijzen als blauwe zone, zullen parkeerplaatsen dicht bij de winkels beter beschikbaar zijn voor het winkelend publiek. De gemeente verwacht dat hierdoor de doorstroom in de parkeergarage verbetert. Voor de mensen die in het centrum werken en een hele dag een parkeerplaats nodig hebben, is er buiten De Hovel voldoende
openbare parkeergelegenheid.
Parkeerduur
Als u in een ‘blauwe zone’ parkeert legt u tussen 9.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags een parkeerschijf zichtbaar achter uw voorruit. Om de werking van de ‘blauwe zone’ voor inwoners duidelijker te maken, kiest de gemeente Goirle ervoor om de maximale parkeerduur in alle blauwe zones gelijk te maken. Daarmee geldt voor alle ‘blauwe zones’, dus ook buiten parkeergarage De
Hovel, een maximale parkeerduur van drie uur.
Aantrekkelijk
“Met deze aanpassing houden we het centrum van Goirle voor winkelend publiek aantrekkelijk en vergroten we de bereikbaarheid en leefbaarheid voor de inwoners van ons dorp”, aldus wethouder Piet Poos (mobiliteit).