Schoolgebouw De Wildert rijp voor de slopershamer

ingevoerd op 15-04-2019

Deplorabel gebouw moet zo gauw mogelijk plat

“Het gebouw aan de St. Jansstraat gaat zo snel mogelijk plat”, zegt wethouder Piet Poos (CDA). “Van binnen is er al van alles kort en klein geslagen en er is brand geweest.” Burgemeester en wethouders van Goirle vragen de gemeenteraad een bedrag van € 150.000,00 voor de sloop uit te trekken. Als de sloop is uitgevoerd komt er 3000 m2 bouwterrein beschikbaar. “Plannen voor deze plek bekijken wij in samenhang met het hele centrumgebied.

Basisschool De Wildert is in 2008 gesloten. Het is daarna een aantal keren gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de basisscholen Regenboog en de Kameleon.

De gemeente heeft nog overwogen het gebouw te gebruiken voor het Mill Hill-college, maar dat blijkt niet wenselijk. “Ook voor andere functies is het gebouw niet meer geschikt noch geschikt te maken. Wij zien op korte termijn geen enkel doel voor het gebouw. De jeugd heeft De Wildert veelvuldig gebruikt om te oefenen voor inbreker.”

Er komt 3000 m2 bouwterrein beschikbaar in het centrum. “Wij willen de plannen voor dit gebied in samenhang met het hele centrumgebied bekijken”, zegt de wethouder Openbare Gebouwen. “Het slooppand grenst aan het gebouw, waarin Mainframe zit. Het contract met de Stichting Jong loopt dit jaar af en we betrekken de rol van de stichting en welke ruimte daarbij hoort in de totale afweging.” De achterkant van het te slopen gebouw grenst aan de Thomas van Diessenstraat. Daaraan en op de hoek van die straat en de Kloosterstraat komt een woon-zorgcentrum, waarvan de bouw naar verwachting voor de zomer begint. Dat is een fraaie invulling van het centrumgebied.

De woonstichting Leystromen ontwikkelt het woon-zorgcomplex, dat Amarant vervolgens van Leystromen gaat huren. In het complex komen 18 appartementen en 2 woonkamers. Er is 24 uurs-zorg en in het complex zullen domotica-voorzieningen *) komen. Amarant levert de zorg. De toekomstige bewoners huren op hun beurt van de woonstichting. De huurprijzen zullen onder de huursubsidiegrens uitkomen.

*) Domotica is de verzamelnaam van een combinatie van diensten, apparaten en informatietechnologie, op het gebied van veiligheid, comfort en zorg.

Knelpunt nieuwbouw Kalverstraat/Tilburgseweg

Een andere onderdeel van het centrumgebied betreft de hoek Tilburgseweg/Kalverstraat. Knelpunt voor die hoek betreft de parkeerkelder. In welke mate bepaalt die wens van de gemeenteraad de haalbaarheid van het plan. Wethouder R.O., Bert Schellekens, maakte bekend dat de onderhandelingen met Leystromen en de ontwikkelaar weer op gang zijn gekomen. Wordt vervolgd.

Wanneer de sloop van De Wildert start hangt af van de goedkeuring door de gemeenteraad. Na de sloop zal het terrein – in afwachting van plannen – worden ingezaaid met gras.

Wildert en Mainfrane Wildert en Mainfrane