Bijzondere Palmpasenviering in Petrus en Pauluskerk Tilburg

ingevoerd op 28-03-2019

Op zaterdagmiddag 13 april wordt in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan in Tilburg, een vrolijke Palmpasenviering gehouden voor alle cliënten van Amarant en hun ouders, verzorgers of begeleiders. Ook mensen met een verstandelijke beperking van buiten Amarant zijn welkom evenals alle andere belangstellenden. De viering begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. Inloop vanaf 14.00 uur. Na afloop staat buiten een frietkar klaar voor een lekkere snack.

In deze oecumenische viering, georganiseerd door de Tilburgse Raad van Kerken in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging van Amarant, gaan pastoraal werker Hans Strijards, geestelijk verzorger Axel Rooze en een ouder voor. Voor de muzikale omlijsting zorgen het Zwijsenkoor en de drumband. Verder is er toneelspel door Jan Glorius en zijn vrienden.

De cliënten van Amarant en ook de andere bezoekers worden uitgenodigd om een zelf versierde paasstok mee te nemen als voorbereiding op deze feestelijke viering.

Petrus_en_Pauluskerk_Tilburg Petrus_en_Pauluskerk_Tilburg