Film “Erbarme Dich” in Opstandingskerk Tilburg

ingevoerd op 19-03-2019

Op dinsdag 2 april om 19.30 uur wordt in de Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 2 in Tilburg, de film “Erbarme Dich” van regisseur Ramon Gieling vertoond. De film wordt ingeleid door pastoraal werker Hans Strijards, voorzitter van de Raad van Kerken. Na afloop is er een nabespreking. Op deze oecumenische filmavond is iedereen welkom. De toegangsprijs is € 1,50
Voor heel veel mensen, gelovig of niet, is de Mattheüs Passion van Bach een aansprekend muziekstuk. In de vastentijd en in de Goede Week zijn er talloze uitvoeringen die steevast door een breed publiek worden bezocht. Klaarblijkelijk brengt de muziek iets bij mensen teweeg, dat in geen ander muziekstuk te vinden is.
Precies over die aantrekkingskracht en die vervoering gaat deze film. Net als het lied ‘Erbarme Dich’ staat in de film de pijn centraal die het leven kan brengen, een pijn die voor heel veel mensen herkenbaar is omdat ze met het leven samenhangt. Mensen die zelf in hun leven moeilijke omstandigheden hebben doorgemaakt, worden in de film uitgenodigd om te luisteren naar een uitvoering van de Mattheüs Passion, en met hen wordt gepraat over wat het bij hen in hun omstandigheden teweegbrengt. Een moeder die haar kind verloren heeft, een man die uit onmacht met zijn vader heeft gebroken, een groep daklozen.
De muziek van de Mattheüs Passion blijkt een gevoel van herkenning op te leveren, een herkenning van de pijn om door het diepste dal te gaan. Tegelijkertijd levert het een gevoel van troost op. Ondanks de pijn zet de muziek niet aan tot vlucht of haat, maar tot begrip en verdraagzaamheid.