Nieuws van de VVN afdeling Goirle - Riel:

ingevoerd op 23-01-2019

De afdeling van Veilig Verkeer Nederland Afdeling GoirleRiel heeft naarstig behoefte aan nieuwe bestuursleden c.q. vrijwilligers. Inwoners van Goirle en Riel, die een veilig verkeer hoog in het vaandel hebben staan en dit ook willen nastreven en het afdelingsbestuur willen versterken, zowel op bestuurlijk niveau als ook bij de activiteiten, kunnen zich melden bij de secretaris/penningmeester John Bekema.

E: johnbekema@home; T: 013-5346721.

 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

 

Evenals voorgaande jaren organiseert de afdeling weer een opfriscursus.

Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden?

Grijp nu uw kans

In de gemeente Goirle wordt dit jaar een Opfriscursus Verkeersregels gegeven van 3 dagdelen, ± 2 uur per dagdeel.

U kunt gratis aan deze cursus deelnemen. In het voorjaar is deze cursus gepland op maandag 11, 18 en 25 februari 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Bij grote deelname / aanmeldingen wordt deze cursus in het najaar van 2019 nogmaals gegeven. Personen die in het najaar 2018 hebben aangemeld en nog steeds deze cursus willen volgen hoeven zich niet opnieuw aan te melden; een klein berichtje is voldoende. De sluitingsdatum is  donderdag 7 februari 2019.

Een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u onder het genot van een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn of dit jaar gaan veranderen. U kunt daarbij denken aan nieuwe verkeersborden, de turborotondes, spitsstroken, uitritconstructies, verhoogde kruisvlakken, nieuwe belijningen op de weg, enzovoorts.

Ook dit jaar is de mogelijkheid om aansluitend aan deze cursus (vrijblijvend) zich aan te melden voor een individuele praktijkrit (hiervoor vragen wij een eigen bijdrage van €10,00). Verdere informatie hierover ontvangt u tijdens de cursus. 
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, het is dus geen examen. De populariteit van de cursus is de afgelopen jaren flink toegenomen. Meldt u zich daarom op tijd aan

U wordt geacht alle 3 de cursusdagen aanwezig te zijn. 

Doelgroep: 50+
Wanneer:          maandag 11 februari, maandag 18 februari en maandag 25 februari 2019.  

Tijdstip:               19.30 - 21.30 uur
Waar:                  Goirle, wijkcentrum De Deel, Frankische Driehoek 3, 5052 BL  Goirle

J.A.E. Bekema

Secretaris/penningmeester  VVN Goirle Riel

 

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven via de mail:       johnbekema@home.nl

o.v.v. Opfriscursus Goirle voorjaar 2019

De volgende gegevens dienen in de mail te worden vermeld:

voorletters en achternaam,

adres, postcode, plaats,

geboortedatum en telefoonnummer.

 

Of u stuurt het volledig ingevulde inschrijfformulier o.v.v. Opfriscursus Goirle naar:
Veilig Verkeer Nederland afd. Goirle Riel p/a Baronielaan 46, 5052 BV  Goirle

Inschrijfformulier cursus  “Opfriscursus Verkeersregels” op 11, 18 en 25 februari 2019 te Goirle

Dhr./Mevr*.

Naam:                                 ................................................................................................

Geb. datum:                       .......................................................................................

Adres:                                 .................................................................................................

Postcode:                          ............................................................................................

Woonplaats:                     .......................................................................................

 

Telefoonnummer:             ...............................................................................

Emailadres:                        ……………………………………………………………………………………

Bijzonderheden:                ..................................................................................

Plaats: ……………………………………                                    Datum: ……………………………………….

Handtekeningen: ……………………………………………………………………………

Dit formulier vo´o´r donderdag 7 februari 2019  verzenden naar: johnbekema@home.nl

Of: Veilig Verkeer Nederland Afd. Goirle Riel, p/a Baronielaan 46, 5052 BV  Goirle

U krijgt zo snel als mogelijk te horen of u aan de cursus kunt deelnemen.

 

PS: na afloop van de cursus zullen uw gegevens worden vernietigd.

vvn vvn