Lintjesregen 2018 in Goirle

ingevoerd op 26-04-2018

Op donderdag 26 april 2018 reikte burgemeester Mark van Stappershoef aan zeven inwoners van de gemeente Goirle Koninklijke onderscheidingen uit in het kader van de jaarlijkse Lintjesregen. Mevrouw Anna Moonen-van Iersel en de heren Ad van Belkom, Antoon van den Dungen, Peter van der Lint, Frans Pasmans en Fons Smits zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Piet Henrard mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De groepsfoto is gemaakt door Kees van Boxtel.

 

De heer Ad van Belkom (61 jaar, woonachtig te Goirle) zet zich sinds de jaren 70 in voor de Goirlese samenleving. Als jeugdig persoon was hij al betrokken bij activiteiten in wijkcentrum De Wildacker (1976-1981). Daarna volgde een jarenlange carrière bij carnavalsvereniging De Stalplekkers (1974-1985) en de Stichting Karnaval Ballefruttersgat (1986-heden). Niet alleen verrichtte hij velerlei (technische) hand- en spandiensten, waaronder het bouwen van carnavalswagens, maar was hij ook 24 jaar bestuurlijk/coördinerend actief. Bij De Stalplekkers was hij tien jaar lid van de Raad van Elf, Opperstalplekker (1982) en voorzitter (1982-1985). Voor de overkoepelende carnavalsstichting was hij Prins Carnaval in 1992 en 1997, Adjudant in 1990 en 2011 en lid van de Raad van Elf. Tussen 1989 en 2009 was hij lid van het bestuur, in diverse functies waaronder die van voorzitter. Vanaf 2008 tot heden maakt hij deel uit van de Nestorgroep, die op de basisscholen in Goirle les geven over carnaval. Zijn activiteiten voor het Goirlese carnaval zijn in 2010 gewaardeerd met de titel van Opperballefrutter.

De laatste jaren heeft hij ook werkzaamheden voor de Wapenbroeders afdeling Midden-Brabant aan zijn lijst met verdiensten toegevoegd. Hij is sinds 2009 betrokken bij de organisatie van herdenkingen en veteranenbijeenkomsten. Sinds 2015 is hij penningmeester van de afdeling. De heer Van Belkom werkt bij de NS. Van 1987 tot 1997 was hij bij dit bedrijf lid van de vrijwillige bedrijfsbrandweer. Hij volgde een opleiding en werd bevelvoerder, nam deel aan oefeningen, demonstraties en wedstrijden.

Antoon van den Dungen (69 jaar, wonende te Goirle) is de afgelopen veertig jaar actief geweest bij diverse verenigingen en organisaties. Tussen 1978 en 1995 was hij als vrijwilliger werkzaam voor volleybalvereniging Red Key. Hij vervulde de bestuursfunctie van penningmeester en verrichtte diverse hand- en spandiensten. Vanuit de vereniging was hij contactpersoon voor de vriendschapsband tussen Goirle en Krasnogorsk. Tussen 1995 en 2010 was de heer Van den Dungen vrijwilliger bij de Dynamic Tennis Club in Goirle. Hij was penningmeester, organiseerde wedstrijden en hield de wedstrijdadministratie bij.

In 2006 werd hij lid van de KBO afdeling Goirle. Na een jaar werd hij bestuurslid en tot 2015 was hij penningmeester. Vele jaren was hij binnen de vereniging een adviseur voor velen, waarbij hij met name aandacht had voor de minder daadkrachtige leden. Hij organiseerde activiteiten, werkte nieuwe bestuursleden in en zorgt nog altijd voor de verspreiding van het afdelingsblad. Al meer dan tien jaar is Antoon van den Dungen vrijwilliger (medeoprichter) bij de Formulierenbrigade Goirle. Ook hier is hij penningmeester. Hij helpt oudere en minder draagkrachtige inwoners bij het invullen van formulieren voor belastingopgave, aanvraag toeslagen en andere vormen van tegemoetkoming of (financiële) ondersteuning. Sinds 2016 vervult hij ook het penningmeesterschap voor de Stichting Akkermolens, die zich inzet voor het behoud van de molens in Goirle en Riel.

De heer Piet Henrard (66 jaar, wonende te Goirle) heeft een passie voor muziek. Tot vorig jaar was hij locatiemanager van Factorium in Goirle. Hij heeft vooral jongeren geënthousiasmeerd en gestimuleerd hun (muzikale) talenten te ontwikkelen. Ook heeft hij hun talent in beeld gebracht voor een breed publiek. Begin jaren tachtig was hij een van de oprichters van het Euregio Jeugdorkest. Nog altijd staat hij de jeugdige leden van het orkest bij met raad en daad, verzorgt het transport van muziekinstrumenten en begeleidt het orkest op diverse reizen en bij optredens. Sinds die tijd levert hij ook een praktische bijdrage aan de jaarlijks terugkerende Strijkersdag, waaraan zo’n 200 kinderen, jongeren en volwassenen meedoen. Tussen 1990 en 2009 was hij betrokken bij diverse muziekprojecten van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Hij zette zich in voor promotie van en educatie over het levenslied, driekoningen zingen, en folkloredans en -muziek. Sinds 1999 ondersteunt de heer Henrard de samba- en percussieband Gamberro. De laatste tien jaar is hij betrokken bij veel muzikale en culturele activiteiten in Goirle. Hij is lid van de Contactraad voor Cultuur (sinds 2013), werkt samen met Stichting Jong en Mainframe aan projecten voor jongeren (sinds 2007), met ondernemers aan publieksevenementen zoals Moonlight Shopping en het Midzomerfestival, en met cultureel centrum Jan van Besouw.

Anja Moonen-van Iersel (58 jaar, wonende te Riel) is sinds 1992 als vrijwilliger actief voor JOKO, de organisatie die zich inzet voor de Rielse gemeenschap. Maandelijks wordt voor de jeugd van groep 6 t/m 8 een discoavond georganiseerd. Daarnaast organiseert JOKO ook de Avondvierdaagse, de Sinterklaasoptocht en de Kerstboomverbranding in Riel. Anja Moonen  was de afgelopen 9 jaar voorzitter van de stichting. Ook vervulde zij vele jaren de functie van secretaris naast die van voorzitter. Alle jaren hield zij zich bezig met inkopen voor activiteiten, afspraken met diverse instanties, regelen en aansturen van vrijwilligers en verkeersregelaars, uitzetten en controleren wandelroutes, regelen sponsoren en sponsorbijdragen, onderhouden contacten brandweer en politie, organiseren en leiden van vergaderingen, versieren van voertuigen bij activiteiten.

De heer Peter van der Lint (55 jaar, wonende te Goirle) heeft zich tot vorig jaar ingezet voor de vrijwilliger brandweer. Hij is op 1 april 1993 in dienst gekomen bij de brandweer in Tilburg. Op 1 februari 2007 is hij bevorderd tot brandmeester en kringhoofd. Op 1 januari 2015 maakte hij de overstap naar de brandweer in Goirle en kreeg hij een aanstelling als teamleider. Naast zijn inzet voor de repressieve dienst (brand- en rampenbestrijding), mede in situaties met gevaar voor eigen leven, heeft decorandus een professionele opleiding gevolgd en regelmatig aan intensieve trainingen deelgenomen.

Normaliter ontvangen leden van de vrijwillige brandweer een Koninklijke onderscheiding op de jaarlijkse korpsavond in november, maar de heer Van der Lint verbleef toen in het buitenland.

De heer Frans Pasmans (70, wonende te Goirle) heeft als voorzitter van de Stichting Hulp Aan Roemenië (SHAR) zich ruim 25 jaar geheel onbaatzuchtig en met veel enthousiasme ingezet om het levenspeil in het dorp Saliste (nabij Sibiu, Roemenië) te verbeteren. SHAR vierde in 2016 het 25-jarig bestaan. Als voorzitter was de heer Pasmans bestuurlijk actief. Maar hij was ook betrokken bij transporten met hulpgoederen voor families (levensmiddelen, kleren, meubels, apparatuur), die twee maal per jaar georganiseerd worden, bij transporten met inrichtingen voor verzorgingshuizen, scholen, kleuterscholen en ziekenhuizen, of bij transporten van medisch materiaal om artsen te ondersteunen, zodat zij ook arme families kunnen helpen. Daarnaast was decorandus betrokken bij diverse projecten als Family to Family (Nederlandse families ondersteunen families in Roemenië), Buds of Hope (project voor kinderen met een beperking in Saliste en omliggende dorpen), een naaiatelier en een tandarts-project.

De laatste jaren is de aandacht vooral uitgegaan naar onderwijs en sport. De stichting heeft veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld in een sportveld, kinderspeelplaats en studiemateriaal. De lokale school heeft een verandering ondergaan door het vele meubilair dat door Nederland geschonken is. In Nederland organiseert Frans Pasmans diverse activiteiten die leiden tot sponsoren en middelen voor de hulpacties van SHAR. Zo organiseerde hij rommelmarkten, bingo’s, Roemeense avonden, allerlei spellen, collectes.

De heer Fons Smits (66 jaar, wonende te Goirle) is sinds 1988 zeer actief als muzikaal leider, dirigent en pianist voor wat later de Cantorij is geworden. Wat begon als een klein zanggroepje groeide onder zijn leiding uit tot een koor dat niet alleen avondwaken muzikaal ondersteunt, maar ook andere kerkdiensten. Daarnaast treedt de groep ook op in verzorgingstehuizen in de omgeving. Behalve voor de Cantorij zet de heer Smits zich ook in voor cultuurhistorisch erfgoed, zoals via de Stichting Steengoed (sinds 2009). Als medeorganisator van evenementen ziet hij er op toe dat de publiciteit professioneel verzorgd wordt. Tevens is hij sinds 2009 bestuurslid bij de Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning. Momenteel vervult hij daar de functie van secretaris.

In het verleden heeft Fons Smits zich ook voor andere organisaties ingezet: Scouting Pastoor Vromansgroep (1968-1984), Kinderkoor Sint Janskruid (1982-1989), Jongerenkoor Allargando (1968-1982), ouderraad Mill Hill (1989-1995). Tussen 1973 en 2000 was hij vrijwilliger bij het Elisabethziekenhuis in Tilburg, waar hij (muzikaal) assisteerde bij de kerkdiensten. Zijn overzicht van vrijwilligerswerk gaat terug tot 1968, al met al 50 jaar! Als ondernemer op winkelcentrum De Hovel heeft hij zich ingezet voor de belangenbehartiging van de ondernemers en voor evenementen die het winkelcentrum aantrekkelijker maken (als bestuurslid van de ondernemersvereniging en als mede-oprichting van Business Club Goolse Zaken).

lintjesregen2 lintjesregen2