Tweerichtingsverkeer Tilburgseweg en mini-rotonde

Beoogde verkeerscirculatie centrum Goirle stap dichterbij

Wethouder Harry van de Ven presenteerde afgelopen week het ‘Projectplan realisatie centrumcirculatie en herinrichting Tilburgseweg’. “Dit plan beoogt een verkeersveilige ontsluiting tot een uitnodigend centrum van Goirle,” zei hij ter toelichting. “Wij hebben nog geen definitieve keuzes gemaakt. We gaan nu aan de slag met het definitief ontwerp van het plan, dat eind april 2017 klaar moet zijn. Dan kan overleg en inspraak volgen. Naast overleg met ondernemers en het centrummanagement is er ook een inloopavond met plantoelichting voor alle burgers.”

 

Er komt extra aandacht voor fietser. “We denken dat de fietser op de eerste plaats komt en dat gemotoriseerd verkeer gast is in het deel van de Tilburgseweg met een maximum snelheid van 30 km per uur.”

Het gaat om tweerichtingsverkeer voor de Tilburgseweg noord (tussen de Kalverstraat en de Dorpsstraat) en het omdraaien van de rijrichting op de Tilburgseweg (ter hoogte van Kloosterplein) en op de Oude Kerkstraat zodat een logische (parkeer)route ontstaat. Verder is het idee om het kruispunt Van Haestrechtstraat / Tilburgseweg ongewijzigd te laten en een mini-rotonde te realiseren op het knooppunt Dorpsstraat-Tilburgseweg.

De Tilburgseweg gaat helemaal op de schop en zal worden ingericht met materialen die passen bij het centrumplan. De straat moet sfeer en geborgenheid uitstralen Parkeren kan zo veel als mogelijk voor de winkels, in de juiste rijrichting. Er komt voldoende ruimte voor recreatief winkelen (te voet).

Auto te gast

De nieuwe bestrating op het Kloosterplein zal mogelijk zodanig worden aangepast dat het profiel van het nieuw aan te leggen deel logisch over gaat op het plein. De inrichting van de rijbaan Tilburgseweg zal zoveel mogelijk worden gericht op het principe van een fietsstraat . Daarmee is de auto ”te gast”.

De bestaande bomen in de Tilburgseweg zullen zo veel als mogelijk worden gehandhaafd. De weg zal voldoen aan de eisen van toegankelijkheid voor blinden en rolstoelgebruikers. De oversteekbaarheid ter plaatse van het Kloosterplein zal verbeterd worden.

De totale kosten van het plan zijn nog niet bekend. De voorbereidingskosten kunnen worden gedekt uit een budget van € 299.000,00 dat is overgebleven uit het centrumplan. Als de plannen zijn uitgewerkt zal de gemeenteraad om een krediet worden gevraagd. De aanbesteding van het totale plan is voorzien voor 1 januari 2018. De werkzaamheden kunnen dan in het tweede kwartaal van 2018 starten.

Jan Loonen

 

 

 

tilburgseweg vernieuwd (1) tilburgseweg vernieuwd (1)
tilburgseweg vernieuwd (2) tilburgseweg vernieuwd (2)